HG Makelaars

BTW TERUG ALS PARTICULIER EIGENAAR ZONNEPANELEN?

Wie zonnepanelen legt, wordt volgens de belastingregels ondernemer, of in elk geval een soort exploitant van energie.

Daarom mogen mensen met zonnepanelen de btw voor de aanleg van zonnepanelen terugvragen.

Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw.

Aanmelden als ondernemer?

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1.345 of minder is (zie Belastingdienst :Berekening te betalen btw). Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.

Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Berekening te betalen btw

U berekent de te betalen btw als volgt. U trekt de btw die aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de btw die u verschuldigd bent over de levering van de stroom (zie Belastingdienst: Verschuldigde btw).

Verschuldigde btw

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen (zie de tabel hieronder). Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp)

Forfait

0 - 1000

€ 20

1001 - 2000

€ 40

2001 - 3000

€ 60

3001 - 4000

€ 80

4001 - 5000

€ 100

5001 - 6000

€ 120

6001 - 7000

€ 140

7001 - 8000

€ 160

8001 - 9000

€ 180

9001 - 10.000

€ 200

Voorbeeld

Aan u is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde btw € 60. Omdat de aan u in rekening gebrachte btw hoger is dan de verschuldigde btw, kunt u in dit voorbeeld € 740 terugvragen. Vul in uw aangifte het bedrag van € 800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van € 60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag bent u volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of u de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft.

U bent geen btw verschuldigd over de subsidie die u hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Let op!

Bel in de volgende gevallen de BelastingTelefoon:

  • U wilt geen gebruik maken van het forfait, maar zelf de verschuldigde btw berekenen.
  • U hebt zonnepanelen die ook dakbedekking zijn (geïntegreerde zonnepanelen), bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.

Bron: Belastingdienst

Advies: Informeer altijd bij de belastingdienst!