HG Makelaars

DIT VERANDERT IN DE KOSTEN VOOR HUIZENKOPERS EN -BEZITTERS IN 2020
 
GEMEENTENBELASTINGEN
Om te beginnen is het goed om te weten dat de belastingen van gemeenten omhoog gaan. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat komend jaar met gemiddeld 4 procent omhoog. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven de verwachte inflatie door het Centraal Plan Bureau (CPB) van 1,3 procent in 2020. Ook de afvalstoffenheffing stijgt landelijk met 8 procent.
 
VERDUURZAMEN HUIS
Sinds een paar maanden kunnen huizenbezitters subsidie aanvragen om hun woning te verduurzamen. Verenigingen van Eigenaren (vve's) kunnen ook subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en isolerend glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.
 
Vanaf 1 januari 2020 vallen de pelletkachel en de biomassaketel niet meer onder de ISDE-regeling. Warmtepompen en zonneboilers nog wel.
 
In de loop van het jaar (nog niet vanaf 1 januari) komt er vanuit de landelijke overheid ook een warmtefonds beschikbaar. Dat is geen subsidie, maar een lening tegen een rentepercentage vergelijkbaar met die van hypotheken. De lening is op een later moment ook bedoeld voor mensen die nu geen toegang hebben tot een financiering. Woningeigenaren kunnen volgens kabinetsplannen maximaal 25.000 euro lenen via het warmtefonds.
 
De salderingsregeling voor zonnepanelen zou eigenlijk vanaf 2020 komen te vervallen, maar dit jaar is besloten er nog tot 2023 mee door te gaan en dan langzaam af te bouwen tot 2030. Als je meer stroom opwekt dan verbruikt, kun je dat dankzij de salderingsregeling terugleveren aan het energienet. Dat is voordelig voor eigenaren van zonnepanelen.
 
HYPOTHEEKAFTREK
In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan 68.507 euro. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken, dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan 68.507 euro.

Voor woningen met een waarde tussen de 75.000 en 1.090.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro woont, daalt het forfait hierdoor van 1950 euro (2019) naar 1800 euro (2020).
 
ENERGIEPRIJZEN
Hoewel met name de netbeheerkosten de energierekening komende jaren doen stijgen, is er voor 2020 goed nieuws: door de verhoogde aftrek (vermindering) energiebelasting gaan de meeste huishoudens volgend jaar iets minder betalen. Vereniging Eigen Huis gaat uit van gemiddeld 70 euro per huishouden, uiteraard afhankelijk van het verbruik.
 
WOONVERZEKERINGEN
Daar waar verzekeraars door het jaar heen hun autopremies aanpassen, passen de meeste verzekeraars de premies van hun woonverzekeringen als inboedel en opstal vaak maar één keer per jaar aan.
Het aantal woninginbraken daalt weliswaar, maar hevige wind of regenbuien veroorzaken ook schade. Dankzij klimaatverandering komt dat vaker voor.
 
RENTEPERCENTAGE VERDER OMLAAG
Let op: zeker is het niet, maar het einde van de rentedalingen van afgelopen jaar lijken voor hypotheken in 2020 nog niet in zicht.
 
STARTERSVOORDELEN
Een van de groepen die in de verdrukking komt door de overspannen huizenmarkt, is de starter. Ze huren vaak duur en kunnen daardoor moeilijk eigen vermogen opbouwen. Al een tijdje kun je de kosten koper niet meer meefinancieren bij het aankopen van een huis. Je moet dus duizenden euro's eigen geld inleggen en dan heb je nog niet één meubel gekocht.
 
Om starters tegemoet te komen verlaagt de overheid een aantal kosten vanaf 2020. Als je je hypotheek met Nationale hypotheekgarantie kunt afsluiten, krijg je hier een flink lagere hypotheekrente voor terug. Maar omdat NHG zorgt dat zij borg staan bij een eventuele restschuld na scheiding of , betaal je bij aanvang van de hypotheek een borgstelling. Deze kosten gaan vanaf 1 januari omlaag, van 0,9 procent naar 0,7 procent van het hypotheekbedrag. Dat scheelt je voor een hypotheek van 250.000 euro zo'n 500 euro.
 
Rond Prinsjesdag waren er berichten dat de overdrachtsbelasting zou kunnen worden afgeschaft voor starters. Het Ministerie van Financiën onderzoekt wat de impact zou zijn. Iedere huizenkoper draagt nu 2 procent van de woningwaarde af aan de fiscus. Voor een woning van 250.000 euro betaal je dus direct 5.000 euro. Voor starters zou het veel geld schelen. Voor pandjesbazen zou de overdrachtsbelasting dan misschien juist omhoog gaan.
 
TWEEDE INKOMEN EN NHG
Tot slot verandert er ook nog iets voor alle stellen die een huis gaan kopen. Het tweede inkomen (of beter gezegd het laagste inkomen van de twee) telt vanaf 1 januari zwaarder mee dan nu, namelijk voor 80 procent in plaats van 70 procent.
 
Verder is goed om te weten dat de NHG-grens omhoog gaat. Die hebben een voordeliger rentetarief. In 2019 was de grens nog 290.000 euro. In 2020 is de grens 310.000 euro. Logisch ook dat die grens omhoog gaat, want die is ongeveer gelijk met de gemiddelde woningwaarde van een nieuw huis en die ligt nu op zo'n 310.000 euro.